Tools burncd ini adalah berasal dari /usr/sbin/burncd adalah untuk write cd/cdrw dalam UNIX platform, telah di fix dan di patch dan di terjemahkan sepenuhnya ke bahasa ruby oleh encik SkyWizard. Ia cuma berfungsi untuk CDR IDE/ATAPI sahaja, tidak berfungsi untuk SCSI. Untuk penerangan lanjut sila ‘man burncd’�. Untuk maklumat lanjut sila masuk ke: http://staff.mybsd.org.my/skywizard/devel/ATA/